EditRegion4

        หน้าหลัก  | สาระน่ารู้  | ข้อมูลชำระเงิน  |   ติดต่อเรา   
 
     หลวงปู่คำบุ คุตฺตจิตฺโต  
         รุ่นเจริญบารมี ๘๙
     หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวา    
         รุ่นเจริญพร
         รุ่นโภคทรัพย์
     พ่อท่านเขียว กิตฺติคุโณ    
         อภิมหาโชค มงคลชุมแสง
     หลวงพ่อเงิน     
         รุ่นรับเงิน
    จัดสร้างเป็นรุ่นสุดท้าย 
         หลวงพ่อทวด-หลวงพ่อทอง
     หลวงปู่แผ้ว ปวโร  
         รุ่นเจริญพร - รุ่น บูชาครู
    หลวงปู่คำบุ คุตฺตจิตฺโต  
         รุ่น "บูรณะวัดกุดชมภู"
    หลวงปู่แผ้ว ปวโร  
         รุ่น "เหนือดวงมหาบารมี"
    หลวงปู่ทวดเหยียบนำ้ทะเลจืด   
         รุ่น สรงนำ้ ๕๔ ลังกาสุกะ
    เหรียญหลวงปู่ทวด  
      พ่อท่านเขียว กิตติคุโณ
         รุ่น "รับทรัพย์ ปลดหนี้" (ไหว้ครู ๕๔)
    พระองค์ดำ ๖๕๘ ปี  
         วัดพุทไธศวรรย์ จ.พระนครศรีอยุธยา
    พระกริ่ง "นะโภคทรัพย์"
         เหรียญหลวงพ่อทวด
         พ่อท่านพรหม รุ่น "สรงน้ำ ๙๓"
    หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด
         มงคลบารมี
    หลวงพ่อทวด 
         รุ่นพ่อท่านเขียวอุปถัมภ์ "กลันตัน ๕๔"
    ชีวกโกมารภัจจ์   
         สร้างโดย หมอสมหมาย ทองประเสริฐ
    หลวงปูคำบุ คุตฺตจิตฺโต  
         มงคลบารมี ๘๙ คุตฺตจิตฺโต
         ปั๊มทรัพย์เพิ่มพูน   
     พ่อท่านพรหม
         รุ่นโภคทรัพย์
         รุ่นพรหมประทานพร
     หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
         รุ่นพุทธคูณสยาม
 
 
  ประวัติพ่อท่านเขียว  กิตติคุโณ
วัดห้วยเงาะ  ต. โคกโพธิ์ จ. ปัตตานี
 
e-mail : wi2_k@hotmail.com
 
Thursday, 30-Jun-2011 2:03 PM

 

 
   
   

 
     
   
 
 
 
หน้าหลัก |  รายการสินค้า  |  ข้อมูลชำระเงิน  |   ติดต่อเรา 

Copyright © 2010 By www.wi2amulet.com All Right Reserved.